Välj en sida

Är vi bättre på att sätta gränser idag, markera när vi tycker att något är fel jämfört med för tre-fyra år sedan?

Jag tror det, och då tänker jag på Rättviseförmedlingen och Nejtack till helt manliga paneler. Minns vissa hashtag på Twitter där folk delat med sig av händelser som inte varit ok, som de burit inom sig, och på Twitter vittnat om.

Vi tar del av varandras upplevelser, och inser att vi inte är ensamma. Det gör oss starkare. Vi lär oss se orättvisor, det gör oss mer förberedda på att kunna markera, att sätta gränser när något inte är okej.

Så nu återstår det att lära fler att sätta gränser. Föl som misshandlas, våldtäkter och överfall – här behöver några lära sig vad som är rätt och fel, medmänsklighet, empati och lära sig att det inte är ok. Respektera andra. Och vi andra. vi markerar, för dessa, för rättsväsendet som inte heller alltid verkar fatta, var gränserna går.

#blogg100