Välj en sida

Att delta i en Hangout kan göras av flera olika anledningar, för småprat, utbildning eller djupare diskussioner. Precis som alla andra möten. Så mina tips här känns igen från andra videokonferenser. Vad som särskiljer en del är möjligheten att du kan delta via iPad eller mobilen och så länge du har täckning så är det bara att logga in och vara med.

Syftet med Hangouten

 • Vad ska behandlas? Vad är det för syfte?
 • Ska deltagarna förbereda något?
 • What’s in it for me?

Sekretess

Sammankallande påminner om vad som gäller för mötet. Är HangOuten öppen, kan det ses i efterhand och vilka kan se det?

Tid

 • Respektera tiden. Trevligast är om alla är med från början. Och är kvar tills mötet är slut.
 • Ha en sluttid, på så vis kan man lättare fördela tiden som står till förfogande.

Ljudet

Ljudet är A och O vid en Google Hangout, så är det ett möte där alla ska delta och prata tänk på att:

 • Täckning – ha koll på att du har tillräckligt stark täckning så att ljud och bild inte svajar.
 • Ljud i omgivningen. Hitta en tyst plats så inte omgivande ljud stör. Det räcker att det finns folk runt omkring som pratar, skramlar och vinden blåser så kan ljudet tränga igenom och upplevas störande.
 • När du inte har ordet, stäng av din mick så stör inte ditt ljud när andra pratar.
 • Har du dåligt ljud, stäng av videon och kör bara ljudström.

Kamera

Bilden är inte lika viktig som ljudet men även här finns några saker att tänka på

 • Undvik att ha folk som rör sig i bakgrunden, det tar uppmärksamheten från det du har att säga
 • Rörigt miljö, kan ge ett rörigt intryck.
 • Har du dålig täckning så välja bort kameran så visas din avatar, inte lika transparant med helt ok.
 • Har du en dålig dag, välj avataren.

Här finns mer tips om Google Hangouts – Google+

#blogg100