Välj en sida

EU-kommissionen vill lagstadga att vardera kön ska inneha minst 40 procent av posterna för att snabbare få ett mer jämställt styrelsearbete.

Kvinnor har ofta ett värdefullt utifrånperspektiv, stärker styrelsens övervakande funktion och skärper kraven på lågpresterande vd:ar. Det finns också ett samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och könsbalansen i företagets ledningsgrupp. Dessutom har kvinnliga ledamöter en högre närvarofrekvens än män och det går att se en positiv effekt även på männens närvaro när kvinnoandelen ökar. SNS ANALYS – Könsbalans leder till mer engagerad styrelse – 2013 mars

Så alla ni som sitter i valberedningar, ta ert ansvar och gå utanför er egna bekvämlighetszon, kavla upp armarna och se till att det händer något! Det finns inget att vänta på!

Sophie Lokko intervjuas av Linda Nyberg Al Jazeera

Sophie Lokko – om en plats i styrelse http://www.aljazeera.com/video/europe/2013/04/2013418191149569528.html