Välj en sida

De sista dagarna har jag pånytt insett värdet av mitt nätverk på sociala medier.  Så  mycket input, glädje och kunskap det finns hos alla er jag möter er. Tack för all hjälp!

De sista veckorna har jag engagerat mig, tweets som normalt inte syns så mycket av i mitt flöde får mer plats. Det är politiskt, lokalt, för dialog, mot rasism. Mycket mer av det idag än vad jag vanligen skriver om.

Jag brinner. För så mycket. Och allt får plats i mitt flöde!

Tack för stöd!

Ni är guld och jag höjer mitt glas för er!

#blogg100