Vinterbild med gräs, falurött staket, träd och ängar.