Välj en sida

Trello använder jag oftast för att planera uppdrag, tillsammans med kunder. Idag har jag skapat en board för all planering kring studenten. Slut med listor som skrivs hemma och inte kan delas. Familjen är injuden till listan, och nu ska jag bara visa hur Trello funkar.

Har en hel del andra listor på lut. Att fixa hemma i sommar, semesterlistor mm.