Välj en sida

Hannes sitter i soffan på Centralkonditoriet. På bordet kaffe och latte