Välj en sida

Jag har en modell i huvudet som går ut på att alla anställda i en organisation kan arbeta med att marknadsföra ett företag.   I modellen finns plats för marknadsavdelning, kommunikatörer, säljare och PR-folk, som precis som nu ska arbeta med traditionell marknadsföring av varor och tjänster. Det behövs varumärksstrategier, marknadsplaner, kampanjer, sponsoring mm.

Men sen har jag gärna att ”alla” andra i en organisation på olika sätt kan marknadsföra organisationen. Via olika digitala tjänster, sociala medier, kan organisationens verksamhet synliggöras och bygga upp ett förtroende, en närhet och en relation.

Titta på staplarna på sidan 26 i presentationen Edelmans presentation nedan.

 

Frågan handlar om att hur vi bildar oss en uppfattning om ett företag, beroende på vem vi hör informationen av. Störst förtroende i ett företag har en akademiker eller en expert (63%), en teknisk expert (60%) eller en vanlig anställd (51%). Ett företags styrelse (34%) och VD (34%) hamnar lång ner på förtroende kurvan. Min tanke att alla i en organisation ska kommunicera med ”kunden” för att visa vad som finns innanför väggarna.  Och med tanke på att det finns ett större förtroende för vanligt anställda så är det dags att fundera på hur det skulle kunna se ut.

Det ställer krav på att ledningen gör ett bra varumärkesarbete, kommunikatörer utbildar och stöttar i kollegorna och det finns policy, riktlinjer, utbildning mm.

Ska fortsätta mina funderingar kring hur det kan se ut i olika verksamheter. #blogg100