Välj en sida

Vad är socialt? Social komptens? Hur överför jag det till sociala medier?

Hälsa
Svara på tilltall
Ställ frågor
Använd en trevlig ton
Humor, Glädje.
Bjud på kunskap
Stå för något, ha en åsikt
Var närvarande