Välj en sida

Har de senaste dagarna haft en dialog kring ett projekt som jag blivit ombedd att vara med i. Ett mycket spännande projekt men med tanke på att min tid redan är rätt uppbokad så vill jag först försäkra mig om att jag lägger min tid på något som känns meningsfullt. För att få ett grepp om projektet, vad som min roll innebär i projektet så har jag ställt massa frågor. Frågor som ska få mig att kunna fatta rätt beslut, om jag ska vara med eller inte, är det något för mig och är jag rätt person för projektet.

Har haft en direktivdialog med projektägaren och ställt frågor om syfte, mål, organisation, personella och ekonomiska resurser, vilka arbetsmetoder och verktyg använder man i projektet. Tagit del av vissa dokument för att få en inblick i verksamheten och den roll jag ev. ska ta. Efter att ställt alla dessa frågor så vet jag mer vad jag har att ta tag i och det gör det nu lättare att ta beslut. Ska bara sova på saken.

3 #blogg365