Välj en sida

Kreditkort

När Visa och Mastercard stoppade betalningar till WikiLeaks blev jag intresserad av att undersöka vilka alternativa kort som finns på den svenska marknaden. För många år sedan arbetade jag på bank och minns att VISA var kortet vi skulle sälja in till kunderna. Jag...