Välj en sida

Börjat få in bra rutiner för att ta fram underlag till bokföringsbyrån varje månad. Eftersträvar rutiner för att det ska gå så smidigt som möjligt men tid tar det att få fram allt underlag.

Numera betalar jag nästan alltid mina parkeringar med en app, Parkman, så det går fort att skriva ut underlag för parkeringar.

Körjournal i appen – Körjournal, och numera är det bara jag som kör bilen vilket gör det enklare att ha koll på vilka mil som gick till vilken resa.

Arbetet hade varit lite smidigare om Google, Facebook och Telenor mailade fakturor så jag slapp logga in och leta fram underlag. Likaså bankgirot. Ska se om det finns funktioner jag missat där.

Faktureringen gjorde jag i helgen. många uppdrag är på fasta belopp, exv en föreläsning, ett coachuppdrag och de skickar jag direkt efter utfört uppdrag. Lite mer tid tar det att sammanställa det som görs löpande, timredovisning. Även här så har jag fått in bra rutiner så det går ganska fort numera, använder Toggl för notera nerlagd tid och därifrån kör jag sedan ut rapporter och som blir underlag för faktureringen. Klart smidigt!

Nästa månad samma sak igen, månad ut och månad in.

#blogg100

2-100