Välj en sida

Välj Scan i menyn

I huvudmenyn I huvudmenyn väljer du Scan och nu öppnas läsaren som du riktar mot taggen och placerar så att rutan fylls med tagen. och nu öppnas läsaren som du riktar mot taggen och placerar så att rutan fylls med tagen.