Välj en sida

I Mentor Företag har jag varit handledare lite över fyra år, och idag är det uppdraget för min del avslutat.

Jag har intervjuat företagare som vill vara med och efter deras önskemål letat efter mentorer som vill ställa upp som mentor. Företagare som är villiga att diskutera sina mål och visioner med någon utanför det egna företaget. Företagare som vill växla upp, växa, ta nya marknadsandelar, anställa fler, exportera mm. Och anlitat erfarna företagare, ledare som mentor. Att de som mentor under ett år, utan ekonomisk ersättning, varje månad några timmar ställer upp som bollplank, med sin erfarenhet, och som fungerar som bollplank. Och många mentorer ställer upp igen, de tycker det är roligt att kunna bidra, se andra växa.

Jag har intervjuat ca 120 företagare under de här åren och sedan matchat adepter med mentorer. Arrangerat nätverksträffar där adepter och mentorer träffas och utbyter erfarenheter om allt möjligt.

Ett uppdrag som har varit mycket givande. Nu tackar jag för den här tiden och hoppas träffa alla i andra sammanhang.

Mer om Mentorsprogrammet

#blogg100