Välj en sida

Fortsätter och testar vad som styr vilka sidor som visas när man gillar en sida på Facebook. Upptäcker att Facebook ger olika förslag beroende på vilken språkinställning jag har. När jag har engelska så visas i exemplet nedan två sista förslagen som inte syns när jag valt svensks som språk.

Språkinställing, svenska: Fler lokala sidor du kanske gillar

FlerLokalaSidorSomDuKankeGillar

 

Språkinställning, engelska(us): Similar Pages You Might Like

You might like

 

Mer om förslagen om att gilla andra sidor på Facebook

#blogg100