Välj en sida

Jag lever mer eller mindre på yoghurt, fil, keso, ost och allt som kommer från mjölk. Finns det ett KRAV-märkt alternativ väljer jag det. Det är ett val jag gör för att kon har ett mer drägligt liv under sin ”produktionstid”.

På morgens promenad gick jag genom hagarna där korna snart kommer att beta. Då är jag feg och väljer andra vägar. Lite koskräck.

Hemma igen såg googlade jag på koskräck och hittade ett inslag om kor och mjölkning. I slutet rengör de hos kalvarna som stod alldeles ensamma och långt ifrån sina ”mammor”. Det var något där i kalvarnas ögon. Jag googlade vidare om kor och kalvar och alla mjölkprodukter som jag så gärna äter kommer troligen från en ko som inte fått vara med sin kalv.

Jag köper oftast kravmärkt och då har kon och den nyfödda kalven högst 4 dagar tillsammans. Sen ska kon in i produktionsledet igen!

Har du koskräck, Kuriren – 24 Norrbottens 
Digivning i mjölkproduktion pdf
Kalven får vara kvar hos kon, punkt 2.3 pdf
Från kalv till ko. Arla  
Cows used for the milk, The Diary Industry