Välj en sida

Det är stor skillnad på jämställdheten är idag jämfört med för 20-år sedan. Men kampen fortsätter. Har man sett India’s Daughter – så inser man att det är en lång resa. Kan man förkorta den? Kan dessa män ändra sitt tankesätt och se kvinnor med andra ögon? Kan män i andra länder, upplysta, jämställda män, några de ser upp till påverka dem? Kan vi på något vis göra dem mer upplysta – ta med dem till 2015?

Förra året skapade jag en lista på Twitter för kvinnor som jag inspireras och ser upp till. Idag har jag uppdaterat med några till, och kommer komplettera med fler allt eftersom jag ser kvinnor som har viljan och modet att förändra, i det lilla eller i det stora..

Här är min lista som fick namnet womensday.

https://twitter.com/lokkomotion/lists/womensday