Välj en sida

Utmaningen med att driva eller vara med i projekt där deltagarna sitter i olika städer, har olika engagemang och ansvar i projektet och alla ska arbeta mot att leverera en bra tjänst är tuff.

Vi är olika och behöver information, feedback, teamet på olika sätt.

Jag själv behöver få mer eller mindre en helhetsbild av vad som ska levereras. På vägen dit engagera mig få kunskap om mer än det som rör mig direkt. Troligen därför jag vet att jag kan leverera bättre jobb, ge bättre råd och tycka att det är roligt och är delaktig.

Jag tror att 5 min daglig avstämning via skype är ett sätt. Intranät som Yammer där man delger vad man gör osv,

Komminikation, dialog gruppmedlemmar kan ske på många sätt. Huvudsaken är att det sker.