Välj en sida

Hedrad

Stolt, hedrad och ödmjukt hittar jag mig själv på Per Axbom lista 24 experter som inspirerar mig. ”Jag har fått så mycket positiv återkoppling av Anne-Lie genom åren att jag ärligt kan säga att hon peppat mig när jag undrat om jag varit rätt ute och fått mig att...